עד

חולמת לראות כסף וחפצי ערך בארגז, מנבאת הצלחה קרובה. ענייני האהבה שלך יהיו חיוביים במיוחד. אחד ריק, מציין ציפיות מאוכזבות.