עֵץ

לראות עץ בחלומות שלך, הוא תוספת של זמנים משגשגים וסביבה שלווה. אם העץ נראה מת, יש אכזבות גדולות עבורך. ראה יער.