קַרפָּדָה

חולם על קרפדות, מסמל הרפתקאות מצערות. אם אישה, שמך הטוב מאוים בשערורייה. כדי להרוג קרפדה, מנבא כי שיפוט שלך יעבור ביקורת קשה. כדי לשים עליהם את הידיים, תהיה לך גורם חשוב לנפילת חבר.