טַבָּק

חולם על טבק, מציין הצלחה בענייני עסקים, אך תשואה גרועה באהבה. כדי להשתמש בו, מזהיר אותך מפני אויבים ופזרנות. לראות את זה גדל, מנבא מפעלים מצליחים. לראות את זה יבש בעלה, מבטיח יבולים טובים לחקלאים, וכתוצאה מכך רווח לסוחרים. לעשן טבק, מציין חברות חביבה.