טוקסין

חולם לשמוע טוקסין נשמע, מחריף סכסוך שממנו תנצח. עבור אישה זו אזהרה על פרידה מבעלה או מאהובה.