צמרות

לחלום על צמרת, מציין כי תהיה מעורב בקשיים קלים. לראות אחד מסתובב, מנבא שתבזבז את האמצעים שלך בהנאות ילדותיות. כדי לראות חלק עליון, חוזה חברות ללא הבחנה יערב אותך בקשיים.