בלדונה

מהלכים אסטרטגיים יביאו להצלחה בחוגים מסחריים. נשים ימצאו יריבות בחברה | יעשו מאמצים לשווא וחסרי פרי למקומות בחיבתם של גברים. לקחת את זה, מציין סבל ואי עמידה בחובות עבר.