מַבּוּל

לחלום שאתה מסתכל על סיקור ממהר, מציין שיש לך צרות וחרדה חריגים.