לַעֲנוֹת

לחלום על עינויים, מציין שתעבור אכזבה וצער באמצעות מכונות של חברים כוזבים. אם אתה עונה אחרים, לא תצליח לבצע תוכניות טובות להגדלת הונך. אם אתה מנסה להקל על עינויים של אחרים, תצליח לאחר מאבק בעסקים ובאהבה.