צעצועים

לראות צעצועים בחלומות, מנבא שמחות משפחתיות, אם שלמות וחדשות, אך אם נשברות, המוות יקרע את ליבך בצער. כדי לראות ילדים משחקים עם צעצועים, נישואין בעלי אופי מאושר. למסור צעצועים בחלומותיך, מנבא שתתעלם ממך בדרך חברתית על ידי מכריך.