איש פעמון

הון ממהר אחריך. שאלות בעלות חשיבות יוסדרו בחביבות בקרב חולקים. לראות אותו נראה עצוב יכול להתרחש בקרוב איזה אירוע או צער.