משולש

לחלום על משולש, לנבא הפרדה מחברים, וענייני אהבה יסתיימו במחלוקות.