פְּרָס

לראות גביעים בחלום, מסמל הנאה או הון כלשהו שיבוא אליך באמצעות מאמצים של מכרים בלבד. כדי שאישה תיתן גביע, מרמז על הנאות ומזל ספק.