מִסבָּך

כדי לראות מסבך בחלומך, ניבאת הבריאות שלך וההתקשרויות העסקיות האומללות שלך.