אמונים

חולם על אמונים, מנבא הצלחה אדישה בסחר או במשפט. אם אתה מדמיין שאתה חבר בנאמנות, תצליח בעיצובים בעלי אופי ספקולטיבי.