טוֹרף

לחלום על דשא מירוץ, מסמל שיהיה לך הנאה ועושר בפקודתך, אך המוסר שלך יוטל בספק על ידי חבריך האינטימיים ביותר. לראות דשא ירוק, מציין שעניינים מעניינים יחזיקו את תשומת ליבך.