סוּג

כדי לראות סוג בחלום, מבשר עסקאות לא נעימות עם חברים. לאישה לנקות סוג, מנבא שהיא תעשה ספקולציות ברות מזל שיביאו אהבה ומזל.