חסר מזל

לחלום שאתה מצער, זה משמעותי של אובדן לעצמך וצרה לאחרים.