דחוף

לחלום שאתה תומך בעתירה דחופה, הוא סימן שתעסוק בפרשות כלשהן שתזדקק למימון קנס כדי לבצע אותה בהצלחה.