משתמש

כדי למצוא את עצמך כמשתמש בחלומותיך, מנבא שתתייחס אליך בקור על ידי מקורביך, ועסקך ידעוש לחרדתך. אם אחרים הם שומרי שוויון, תזרוק איזה חבר לשעבר בגלל בגידה.