לכה

לחלום על לכה על כל דבר, מציין כי תבקש לזכות בהבחנה באמצעים רמאים. כדי לראות אחרים לובשים, מנבא שאתה מאיים בסכנה בגלל מאמצי החברים להוסיף לרכושם.