מע~מ

לראות בור בחלומותיך, מנבא ייסורים וסבל מידי אנשים אכזריים, אליהם נפלת בלי כוונה.