עִזָבוֹן

לאחר החלום הזה, הנאות הנחמה מתוך ידיעת החובות שמבוצעות היטב ובריאות הצעירים מובטחת.