ניצחון

חולם שתזכה בניצחון, מנבא שתעמוד בהצלחה בהתקפות האויבים, ותהיה לך אהבת הנשים לשואלים.