נשרים

חולם על נשרים, מסמל שאדם מתכוון כלשהו נוטה לפצוע אותך, ולא יצליח אלא אם כן אתה רואה את הנשר פצוע, או מת. עבור אישה החולמת על נשר, מסמל שהיא תהיה מוצפת בלשון הרע ורכילות.