צֶמֶר גֶפֶן

צמר גפן, אם נראה בחלום, מביא נחמה לצער, ואדישות לביקורת לא ידידותית.