רָקִיק

רקיק, אם נראה בחלום, מתיימר למפגש עם אויבים. לאכול אחת, מציע הון עני. עבור אישה צעירה שתאפה אותם, מציין שהיא תייסר וייסרה מפחדים להישאר במצב הלא נשוי.