מֶלְצַר

לחלום על מלצר, מסמל שתבדר נעים על ידי חבר. לראות צלב אחד או לא מסודר, פירושו שאנשים פוגעניים יסתמכו על אירוחך.