לְהַצְדִיק

לחלום שמוגש לך צו, מציין כי תעסוק בעבודה חשובה כלשהי שתעניק לך אי נוחות רבה באשר למעמדה ולרווחיה. כדי לראות צו המוגש למישהו אחר, תהיה סכנה שמעשיכם יביאו אתכם למריבות קטלניות או אי הבנות. סביר להניח שאתה ממורמר בצדק על הרצון של חבר כלשהו.