יבלות

אם אתה מוטרד מיבלות על האדם שלך, בחלומות, לא תוכל להכות בהצלחה את הדחפים שהושמעו לכבודך. לראות אותם עוזבים את הידיים שלך, מנבא שתתגבר על חסימות לא נעימות למזל. לראות אותם על אחרים, מראה שיש לך אויבים מרים בקרבתך. אם תרפא אותם, תתמודד באנרגיה להדוף סכנה מאוימת לך ולך.