עוֹשֶׁר

חולם שיש לך עושר רב, מנבא שתמרץ את עצמך אנרגטית לעמוד בבעיות החיים עם הכוח הזה שמאלץ הצלחה. כדי לראות אחרים עשירים, מנבא שיהיו לך חברים שיגיעו להצלתך בתקופות מסוכנות. לאישה צעירה החולמת שהיא קשורה לאנשים עשירים, מציין כי תהיה לה שאיפות גבוהות ותצליח לגייס מישהו שיוכל לקדם אותם.