סַמוּר

לראות סמור מכופף במסע מטריד בחלומותיך, מזהיר אותך להיזהר מחברותם של אויבים לשעבר, מכיוון שהם יטרפו אותך בזמן לא יפה. אם תשמיד אותם, תצליח לסכל תוכניות עמוקות שהונחו לתבוסתך.