אינטרנט

לחלום על קורים, מבשר חברים רמאים יעבוד לך אובדן ומורת רוח. אם הרשת אינה אלסטית, תישאר איתנה בעמידתך בהתקפות של האנשים הקנאים המבקשים להשיג ממך טובות הנאה.