שְׁקִילָה

לחלום על שקילה, מציין שאתה מתקרב לתקופה משגשגת, ואם אתה מכוון את עצמך בנחישות להצלחה תוכל לקצור את מלוא מימוש עמלך. כדי לשקול אחרים, תוכלו להכפיף אותם לאינטרס שלכם. עבור אישה צעירה לשקול עם המאהב שלה, מנבא שהוא יהיה מוכן בכל עת להיענות לדרישותיה.