לוויתן

לחלום לראות לוויתן מתקרב לספינה, מציין כי יהיה לך מאבק בין חובות, ואיים עליו באובדן רכוש. אם הלוויתן נהרס, תחליט בשמחה בין זכות לנטייה ותיתקל בהצלחות נעימות. אם אתה רואה לוויתן מפיל ספינה, תיזרק למערבולת אסונות.