עצם לוויתן

כדי לראות או לעבוד עם עצם לווייתנים בחלומות שלך, אתה עדיין יוצר ברית שתעניק לך תועלת מוצקה.