יום הולדת

לחלום על יום הולדת הוא אות של עוני ושקר לצעירים, לזקנים, צרות ושממה ארוכות.