פֵּאָה

לחלום שאתה חובש פאה, מציין שבקרוב תעשה שינוי לא מאמין. כדי לאבד פאה, אתה תגרום ללעג ולזלזול של אויבים. לראות אחרים חובשים פאות, זה סימן לבגידה שמסתבכת איתך.