כנפיים

חולם שיש לך כנפיים, מנבא שתחווה פחדים כבדים לביטחונו של מי שיצא למסע ארוך ממך. כדי לראות את כנפי העופות או הציפורים, מציין שלבסוף תתגבר על המצוקה ותעלה לדרגות עשירות ולכבוד.