עֵד

לחלום שאתה מעיד על אחרים, מסמל שיהיה לך דיכוי רב מסיבות קלות. אם אחרים יעידו נגדך, תאלץ לסרב לחברים טובות הנאה כדי להגן על האינטרס שלך. אם אתה עד לאדם אשם, אתה תהיה מעורב בפרשה מבישה.