ערימת עץ

לחלום על ערימת עץ, מציין עסק לא מספק ואי הבנות באהבה.