עֲבוֹדָה

לחלום שאתה קשה בעבודה, מציין שאתה תזכה בהצלחה ראויה על ידי ריכוז אנרגיה. לראות אחרים בעבודה, מציין שתנאים מלאי תקווה יקיפו אותך. לחפש עבודה, פירוש הדבר שתקבל תועלת מאירוע כלשהו שאינו ניתן לחשבונות.