תאונות

לראות שבר בחלומך, מנבא שתטריד אותך עם פחדים מעוני או כישלון פתאומי בעסקים. ראה מילים דומות אחרות.