כְּתִיבָה

חולם שאתה כותב, מנבא שתעשה טעות שכמעט תוכיח את ביטולך. כדי לראות כתיבה, מציין כי תוקפץ על התנהלות רשלנית שלך ותביעה עלולה לגרום לך למבוכה. כדי לנסות לקרוא כתיבה מוזרה, מסמל שאתה תימלט מאויבים רק על ידי ביצוע שום ספקולציה חדשה אחרי החלום הזה. ראה מכתבים.