יאכטה

לראות יאכטה בחלום, מציין בילוי מאושר הרחק משעבוד עסקי ומעיק. תקוע, מייצג הפלה של אירוסים מבדרים.