חצר מקל

לחלום על מקל חצר, מנבא שחרדה רבה תחזיק בך, אם כי ענייניך מניחים פעילות חריגה.