פַּהֶקֶת

אם אתה מפהק בחלומות שלך, תחפש לשווא בריאות ונחת. לראות אחרים מפהקים, מנבא שתראה כמה מחבריך במצב עלוב. מחלה תמנע מהם את עבודתם הרגילה.