יול יוג

חולם על יומן יולה, מנבא שהציפיות העליזות שלך יתממשו על ידי הנוכחות שלך בחגיגות גדולות.