אָבָץ

לעבוד עם או לראות אבץ בחלומות שלך, מעיד על התקדמות משמעותית ואנרגטית. העסקים יקבלו נימה מהירה במחלקות המשתנות שלה. לחלום על עפרות אבץ מבטיח את הגישה של הצלחה אירועית.