נַפָּח

לראות נפח בחלום, פירושו שהתחייבויות מאומצות יעבדו בקרוב לטובתך.